LAG Billund fortsætter….

…. indtil opgaverne ifm. Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er færdige.

Dette betyder at vores sekretariat er til rådighed med den nødvendige bistand ifm. afslutning af igangsatte projekter.

Sekretariatschef Merethe Juul Thysen, kan kontaktes på 20285668 eller e-mail mail@lag-billund.dk.

 

Vil du medvirke til udviklingen i den nye LAG Billund-Vejen ?

Ifm. etablering af de nye lokale aktionsgrupper, har Carsten Hansen, ministeren for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendt en opfordring til at deltage i udviklingen af landdistrikterne via den lokaldrevne udvikling. 

Billund Kommune bliver i den sammenhæng lagt sammen med Vejen kommune, og arbejdet med at få etableret en ny forening, LAG Vejen-Billund er i gang.

Læs resten